Wie zijn we?

Het Nederlands KwaliteitsCentrum Onderwijs adviseert scholen in het voortgezet onderwijs over de verbetering van hun kwaliteit met effectieve  methoden en technieken voor continue kwaliteitszorg.

Wij bieden toegankelijke en transparante toetsingen van de kwaliteit aan die door onafhankelijke experts uit het onderwijsveld worden uitgevoerd. Onze aanpak biedt handvatten om het karakter van de school te versterken en het bewustzijn rondom de kwaliteit van de school onder de medewerkers en de leerlingen te vergroten.

NKCO geeft praktische suggesties voor verbeteringen die aansluiten op de eigen doelstellingen en de context van de school.